200 000 CLUE-bøker

Opplaget for CLUE-serien har passert 200 000 bøker. Det ble markert under skolebesøk.

Torbjørn Røe Isaksen og Jørn Lier HorstUnder forfatterbesøk på Kampen skole 27. november ble det markert at de seks første bøkene i CLUE-serien har passert et samlet opplagt på 200 000 bøker. Blant gratulantene på skolen var også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som snakket til fremmøtte medier om regjeringens arbeid med en ny lesestrategi. På spørsmål om hvor viktig forfattere som Jørn Lier Horst er når det gjelder å få flere gutter til å lese, mente han at det var helt avgjørende.

 - Horst skriver vår tids Hardyguttene. Da jeg gikk på skolen leste vi Pelle og Proffen, nå snakker alle om CLUE-serien.