Grenseløs - ny Wisting-krim

Det sies at alle er i stand til å begå drap, men kan hvem som helst løse en drapssak?

William Wisting blir kontaktet av lederen for en gruppe mennesker som har funnet hverandre på internett, og som i samarbeid forsøker å løse en forbrytelse: drapet på den australske backpackerenRuby Thompson. Et av de mest aktive medlemmene kaller seg Astria og har oppgitt at hun er fra Norge. Hun meddeler at hun er i ferd med å nærme seg en mulig løsning, så blir det brått stille fra henne.

Motstrebende lar Wisting seg fascinere av den uortodokse etterforskningen, og han blir trukket inn i det som skal vise seg å være en kriminalsak der forbindelseslinjene er mange, men vage.

I salg fra 15. september 2021.

Foråhåndsbestill signert eksemplar hos Norli.